Aktualności

Aktualności z życia naszej szkoły

 • Dzieci romskie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku

  8.12.br. we Wrocławiu, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Naukowa na temat „Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej”, w której obok przedstawicieli świata nauki, dyrektorów szkół i nauczycieli, uczestniczyły: dyrektor SP nr 3 w Kłodzku Dorota Ręczkowska, asystent ds. edukacji romskiej w „Trójce”, Ewa Madejczyk i nauczyciel wspomagający edukację romską, Dorota Piontek – Sokołowska. Konferencja, której celem było dokonanie analizy obecnego systemu edukacji mniejszości romskiej oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań edukacyjnych i wymiana doświadczeń praktyków, zorganizowana została pod honorowym patronatem Akademickiego Towarzystwa Andargogicznego. Organizatorami byli Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

   

  Więcej
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Pierwszego września kłodzkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne początek nowego roku szkolnego inaugurowały wspólnie na hali sportowej przy stadionie Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Co roku całość spotkania przygotowuje inna placówka - w tym roku nasza szkoła.

  Galeria zdjęć

  Więcej
 • Pracownie komputerowe oraz ICIM w SP3

  Więcej
Script logo