Sześciolatki w naszej szkole!!!

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku jest przygotowana do przyjęcia 6-latków. Sale, w których odbywają się zajęcia są wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do wieku dziecka. Szkoła posiada dwie tablice interaktywne i sprzęt multimedialny. Nauczyciele mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne m.in. skarbnice nauczyciela, zestawy liter, ruchome alfabety, plansze demonstracyjne i wiele innych. Dzieci uczęszczające do naszej placówki uczestniczą w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań. Przy szkole będzie plac zabaw wyposażony w odpowiedni sprzęt do gier i zabaw. W niedługim czasie będą odbywać się zajęcia na krytej pływalni. SP 3 uczestniczy w projekcie „ Radosna Szkoła” i w ramach tego programu szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych uczniów. Inny projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III” przewiduje organizowanie zajęć zarówno dla dzieci zdolnych, jak i tych, które wymagają specjalistycznej pomocy. W salach, w których odbywać się będą zajęcia znajdzie się sprzęt i pomoce, które uatrakcyjnią prowadzenie tych zajęć:
- w ramach zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu będą to: domina obrazkowe i obrazkowo-wyrazowe, zestawy książeczek Pus, gry dydaktyczne, programy multimedialne,
- do zajęć z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: różnorodne liczydła, liczmany, magnetyczna oś liczbowa, wagi, zegary, kalendarze, przybory geometryczne,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: gry i programy multimedialne, książki, domina logopedyczne,
- zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy: sprzęt sportowy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno kompensacyjne: zestawy Pus, gry dydaktyczne, programy multimedialne, domina obrazkowe i obrazkowo- wyrazowe, puzzle,
- zajęcia matematycznie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: komplet przyborów magnetycznych, liczmany, liczydła, zegary, kalendarze demonstracyjne, programy multimedialne,
- zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: mapy, globusy, mikroskop, preparaty, przyrodnicze puzzle,
- zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: instrumenty muzyczne, kukiełki, kostiumy, płyty,
- zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: płyty, zestaw instrumentów muzycznych, chusta Klanza, klasowy zestaw do rytmiki.
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym i w celu zapoznania rodziców przyszłych uczniów z ofertą szkoły w najbliższym czasie zostaną zorganizowane „Dni otwarte SP3”.
Script logo