Uczniowie Trójki czytają Miłosza

12 maja 2011 roku w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Ilustracje wierszy Miłosza” zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Dzierżoniowa przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną im. K. K.Baczyńskiego w Dzierżoniowie z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza.
Komisja Konkursowa w składzie :
1. Wanda Kunecka – Przewodnicząca KomisjiEdukacji i Spraw Społecznych
2. Janina Weretka – Piechowiak
3. Jadwiga Horanin – Dyrektor Biblioteki
po obejrzeniu 20 prac przyznała I trzy miejsca następującym uczestnikom:
Małgorzacie Wołoszczuk ze SP Nr 3 im. Kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
Natalii Rabiej ze SP Nr 3 im. Kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
Urszuli Sołogub ze SP Nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie
III miejsce zajęły [m.in.]:
Agata Szpak ze SP Nr 3 im. Kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
Wyróżnienia otrzymali [m.in.:]:
Ze SP Nr 3 im.kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku:
Zuzanna Krawczyk,
Szymon Bohun
Więcej informacji pod adresem:
http://www.mbp.dzierzoniow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=865&Itemid=44
Script logo