Jestem dla innych - konkurs plastyczny na logo Kłodzkiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

W codziennym życiu szkoły poza zadaniami edukacyjnymi i wychowawczymi, spotykamy się z sytuacjami, które stwarzają okazję do aktywnego udziału uczniów w lokalnym środowisku. Po otrzymaniu informacji, że w Kłodzku zawiązuje się Kłodzkie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, podjęliśmy pewne zadanie, które wiązało się z twórczymi metodami pracy. Realizując cele szkolnego Programu Wychowawczego jakim jest kształtowanie postaw otwartości na potrzeby innych oraz stwarzanie możliwości aktywnego udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku przystąpili do pewnego zadania, związanego z opracowaniem logo dla tego towarzystwa. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia, był pedagog szkolny Anna Kowalska, która po porozumieniu z przedstawicielem towarzystwa, zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów, na najciekawszą pracę pod hasłem "jestem dla innych". Pomimo młodego wieku i niewielkiej wiedzy na ten temat, uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, który poprzedzony był prelekcją dotyczącą przebiegu i skutków tej ciężkiej, postępującej choroby. Regulamin konkursu dopuszczał dowolne techniki opracowania logo. Najbardziej preferowaną przez uczniów techniką, była technika multimedialna. W maju bieżącego roku, uczniowie według własnych pomysłów, z pomocą nauczyciela informatyki Lidii Jaroszewskiej, przedstawili swoje prace, które następnie przekazano stowarzyszeniu. Członkowie KTSR dokonali przeglądu tych prac i wybrali ich zdaniem, najbardziej interesujące. 12 maja w szkolnej czytelni, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród z udziałem prezesa Kłodzkiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Gabrieli Stach i skarbnika Anny Hewko- Paluszyńkiej. Nagrodzone prace oraz zdjęcia z przebiegu konkursu, zamieszczamy poniżej. Wśród laureatów znalazło się 9 nazwisk uczniów z klas V i VI. Sześciu z nich dostało wyróżnienia, - są to uczniowie:
Klementyna Pączka kl. VI d; Aleksandra Per kl. V d; Sebastian Kopeć kl. VI d; Krzysztof Opałka kl. VI d; Klaudia Lubojemska kl. VI e; Agnieszka Żandarska kl. V d.
Trzy pierwsze miejsca zdobyły uczennice:
Natalia Oleksiak kl. VI d – I miejsce;
Zuzanna Słowik kl. V a - II miejsce;
Joanna Halicka kl. VI e - III miejsce.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez KTSR w postaci sprzętu plażowego i sportowego, książek i słodyczy. Na twarzach zwycięzców pojawiło się nieskrywane zadowolenie i uśmiech. Od tej pory logo według projektu Natalii, będzie znakiem rozpoznawczym Kłodzkiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, które zarejestrowało już swoją działalność. Możemy być dumni, że mogliśmy swoim przykładem i postawą naszych uczniów, poprzez umiejętność twórczego myślenia i kreatywność, przyczynić się do pomocy, reagując w ten sposób na wyzwania i potrzeby innych ludzi. To spontaniczne działanie na rzecz społeczności lokalnej, jest również świetną okazją do zapoczątkowania dobrych relacji z ludźmi niepełnosprawnymi, co ma szczególne znaczenie w chwili, kiedy szeroko pojęta integracja, staje się celem nadrzędnym, a dzieci i młodzież mogą w ten sposób, kształtować swoje postawy, służąc drugiemu człowiekowi. Laureatom składamy serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów.
Opracowała: A. K.
 • Agnieszka Żandarska Vd

  Agnieszka Żandarska Vd

 • Aleksandra Per Vd

  Aleksandra Per Vd

 • Joanna Halicka VIe

  Joanna Halicka VIe

 • Klaudia Lubojemska VIe

  Klaudia Lubojemska VIe

 • Klementyna Pączka VId

  Klementyna Pączka VId

 • Krzysztof Opałka VId

  Krzysztof Opałka VId

 • Natalia Oleksiak VId

  Natalia Oleksiak VId

 • Sebastian Kopeć VId

  Sebastian Kopeć VId

 • Zuzanna Słowik Va

  Zuzanna Słowik Va

Script logo