Program Profilaktyki "W zdrowym ciele zdrowy duch" [26.05.2011]

W bieżącym roku szkolnym jednym z głównych celów Szkolnego Programu Profilaktyki jest realizacja projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch". Zgodnie z jego założeniem podjęto do realizacji działania, które miały na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Pedagodzy szkolni chcąc sprostać tym zadaniom, zorganizowali nietypowe zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym z udziałem aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. W tym miejscu chcemy gorąco podziękować Urzędowi Miasta, za sponsorowanie zajęć dla uczniów i udzielenie wsparcia w naszych działaniach. 26 maja 2011 roku uczniowie mieli okazję obejrzeć dwa autorskie spektakle teatralne. Dla uczniów klas I-III spektakl pt. "Niech moc warzyw będzie z wami", dla uczniów klas IV -VI spektakl pt. "Klaser pełen dopalaczy". Przedstawienie dla dzieci młodszych było inscenizowane bajkowymi elementami, przez co uczniowie w zabawny sposób mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Spektakl ten niósł ze sobą ważne przesłanie o wyższości warzyw nad niezdrowymi chipsami ł słodyczami. Bajkowe elementy, zabawne dialogi, zagadki i piosenki pomogły w głębszy sposób dotrzeć do widzów. Aktywne uczestnictwo w perypetiach młodego bohatera pozwoliło dzieciom zrozumieć, że zdrowe jedzenie, mycie zębów i aktywne formy spędzania wolnego czasu są ich sprzymierzeńcami. Spektakl dla uczniów starszych ukazywał zagrożenia wynikające z pozostawienia młodych ludzi samym sobie, co prowadzi do nieodpowiednich wyborów. Przesłaniem było podkreślenie podstawowych wartości w życiu młodego człowieka i ukazanie zgubnego wpływu niebezpiecznych używek -dopalaczy. Celem przedstawienia było pobudzenie wyobraźni poprzez ukazanie tragicznych skutków złych decyzji oraz wskazanie możliwości rozwiązywania problemów w drodze dialogów. Podkreślono również ważne role pedagoga i psychologa w kształtowaniu właściwych postaw. W trakcie przedstawień uczniowie pochłonięci byli rozwojem wydarzeń i z dużym zainteresowaniem przyglądali się perypetiom bohaterów. Tak zorganizowane zajęcia profilaktyczne zawsze pobudzają wobraźnię i są okazją do własnych przemyśleń i decyzji. Pozostaje jeszcze życzenie, by po dawce profilaktyki, dzieci zapamiętały, że aby w zdrowym ciele mieszkał zdrowy duch, potrzebne są mądre wybory i właściwe decyzje.
Opracowała: A. K.
Script logo