Szkoła promująca zdrowie

Co to jest promocja zdrowia ?
* Jest procesem nastawionym na zdrowie – jego pomnażanie i rozwój, głównie poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych.
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:
* w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów;
* wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
* zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły;
* kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
W Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach projektu realizujemy szeroko zakrojone działania, mające na celu:
* kształtowanie postaw prozdrowotnych,
* dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów,
* promocję zdrowego stylu życia,
* zmianę nawyków żywieniowych,
* poprawę samopoczucia społeczności szkolnej.
Script logo