Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce zdrowotnej

04 maja odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Recytatorskiego o tematyce zdrowotnej organizowany przez mgr Anetę Mochel. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas II, losowo wybierając wiersze do recytacji. W pierwszym etapie uczniowie i wychowawca klasy oceniali każdą osobę występującą, przyznając jej punkty od 1 do 6 . Do drugiego etapu, który odbył się 06 maja, przeszli ci uczniowie którzy otrzymali największą ilość punktów. Łącznie z wszystkich klas do drugiego etapu zakwalifikowało się 18 dzieci. Jury w składzie: dyrektor mgr M. Dworczak, pielęgniarka szkolna p. Danuta Szynacka, prowadząca mgr A. Mochel i 5 dzieci- po jednym przedstawicielu z klas drugich, wyłoniło zwycięzców konkursu.
I miejsce zajęła - Wieczorek Natalia z klasy II D, za wiersz„Żołądek” Jan Brzechwa
II miejsce zajął - Ryczyński Jakub z klasy II B, za wiersz „ Karolina” Hanna Łochocka
III miejsce zajęła - Wajsowicz Karolina z klasy II A, za wiersz „ Karolina” Hanna Łochocka
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu podczas uroczystej Gali Małych Mistrzów w czerwcu bieżącego roku.
Script logo