Program "Ratujemy i uczymy ratować" w naszej szkole

Program „Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich nauczycieli i uczniów klas I-III.
Swym zakresem obejmuje tematy:
• Bezpieczeństwo;
• Sprawdzanie przytomności;
• Wzywanie pomocy;
• Sprawdzenie oddechu;
• Ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej;
• Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej;
• Łańcuch przeżycia.
Materiały dydaktyczne: podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne i plansze z zakresu pierwszej pomocy pozyskane z WOŚP Jerzego Owsiaka, telefony instruktażowe, fantomy, dyplomy "Małego Ratownika". Od drugiego półrocza koordynatorki programu mgr Aneta Mochel i mgr Edyta Matusiak, uczą dzieci naszej szkoły zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na manekinach, które otrzymaliśmy od WOŚP. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce. Ponadto w ramach promocji zdrowia i podnoszenia aktywności fizycznej uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku mają możliwość korzystania z wyjazdów na basen. Uczestniczą także w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego. Poza tym uczniowie klas młodszych regularnie biorą udział w zajęciach sportowych podczas programowych zajęć edukacyjnych i zajęć świetlicowych.
  • CERTYFIKAT

    CERTYFIKAT

Script logo