ROZDANIE ŚWIADECTW za ROK SZKOLNY 2019-2020

1. Ze względu na pandemię w bieżącym roku szkolnym nie będzie uroczystego apelu kończącego rok szkolny.

2. Świadectwa będą wydawane przez wychowawców w czterech określonych miejscach w szkole - według ustalonego harmonogramu [Harmonogram w załączniku].

3. Zarówno wychowawcy jak i uczniowie muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa epidemicznego:

- uczniowie wchodzą po odbiór świadectwa POJEDYNCZO, zabezpieczeni maseczką,

- z uczniem może przyjść wyłącznie JEDEN opiekun - także zabezpieczony maseczką,

- wychowawcy powinni mieć rękawiczki i maseczki.

4. Osoby, które nie odbiorą świadectwa w wyznaczonym terminie mogą tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od środy [01.07.2020].

 

  • Harmonogram rozdania świadectw w SP3 2019-2020

    Harmonogram rozdania świadectw w SP3 2019-2020

Script logo