KONKURS ZUCH Edycja Semestralna w KLASACH I - III

25 lutego 2020  roku uczniowie z klas I-III wzięli udział w Konkursie Zuch Edycja Semestralna, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu, zróżnicowanego w zależności od klasy. Konkurs rozwija wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. Treść sprawdzianów uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym są przeznaczone dla wszystkich uczniów. Na podstawie otrzymanych sprawdzianów CES wyłoniło uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą. Najlepsi otrzymali nagrody oraz dyplomy laureatów, zgodnie z ujętymi w regulaminie zasadami.

Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu 77 osób:

klasy I – 21 osób,

klasy II – 25 osób,

klasy III – 31 osób.

Wśród pierwszoklasistów laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

 1. Sonia Matyasik uczennica klasy I B – uzyskała 200 punktów, zajęła 1 miejsce w szkole i 6 miejsce w Polsce.
 2. Dawid Rozmarynowski uczeń klasy I B – uzyskał 196 punktów, zajął 2 miejsce w szkole i 8 miejsce w Polsce.
 3. Aleksandra Kucab uczennica klasy I B – uzyskała 192 punkty, zajęła 3 miejsce w szkole i 10 miejsce w Polsce.
 4. Milena Pichurko uczennica klasy I A – uzyskała 188 punktów, zajęła 4 miejsce w szkole i 12 miejsce w Polsce.
 5. Szymon Kolega uczeń klasy I A – uzyskał 184 punkty, zajął 5 miejsce w szkole i 14 miejsce w Polsce.
 6. Jakub Czech uczeń klasy I B – uzyskał 183 punkty, zajął 6 miejsce w szkole i 14 miejsce w Polsce.
 7. Kinga Krupnik uczennica klasy I A – uzyskała 182 punkty, zajęła 7 miejsce w szkole i 15 miejsce w Polsce.

W Polsce udział wzięło 2766 uczniów klas pierwszych.

Wśród drugoklasistów laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

 1. Mikołaj Makowski uczeń klasy II B – uzyskał 210 punktów, zajął 1 miejsce w szkole i 1 miejsce w Polsce. Mikołaj otrzyma grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową.
 2. Wiktoria Sorokowska uczennica klasy II C – uzyskała 199 punktów, zajęła 2 miejsce w szkole i 6 miejsce w Polsce.
 3. Jakub Biszczanik uczeń klasy II D – uzyskał 193 punkty, zajął 3 miejsce w szkole i 9 miejsce w Polsce.
 4. Maciej Wojtowicz uczeń klasy II A – uzyskał 181 punktów, zajął 4 miejsce w szkole i 15 miejsce w Polsce.

W Polsce udział wzięło 2830 uczniów klas drugich.

Wśród trzecioklasistów laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

      1. Filip Kulig uczeń klasy III A – uzyskał 187 punktów, zajął 1 miejsce w szkole i 12 miejsce w Polsce.

 1. Roch Skaczyło uczeń klasy III C – uzyskał 184 punkty, zajął 2 miejsce w szkole i 14 miejsce w Polsce.

W Polsce udział wzięło 2619 uczniów klas trzecich.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureata.
Pozostali uczestnicy niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają  dyplomy uznania.

Koordynatorem konkursu była pani mgr Agnieszka Bieruta - Staszków.

GRATULUJEMY!!!

Script logo