Ogólnopolska olimpiada "OLIMPUSEK" 2020 [Sesja Zimowa]

8 stycznia 2020 r. dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzona została na terenie szkoły ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK – sprawdzian zintegrowany (sesja zimowa). Z naszej szkoły przystąpiło do niej 91 osób:

klasy I – 36 osób,

klasy II – 23 osoby,

klasy III – 32 osoby.

Olimpiada polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań konkursowych o zróżnicowanej  skali trudności, w zależności od poziomu klas.

Każdy uczestnik mógł zdobyć 210 punktów.

Laureatką olimpiady została uczennica klasy II D Weronika Skalska – Ślazińska, która uzyskała 198 punków, zajęła 1 miejsce w szkole i 13 miejsce w Polsce (w Polsce udział wzięło 5100 uczniów klas drugich).

Weronika otrzyma dyplom laureata. Pozostali uczestnicy niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają  dyplomy uznania. Koordynatorem konkursu była pani mgr Małgorzata Decker.

GRATULUJEMY!!!

Script logo