Charakterystyka mowy dziecka 6 letniego

Mowa daje możliwości precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć, dlatego też w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa kilka lat. Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku 6 lat porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski łącznie z sz, ż, cz, dż, r.

Do najczęściej występujących wad wymowy należą: sygmatyzm czyli tzw. seplenienie, które polega na wadliwej realizacji głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c, dz] i ciszących [ś, ż, ć, dź] i towarzyszące temu zaburzeniu seplenienie międzyzębowe (podczas artykulacji głosek syczących dziecko wysuwa język pomiędzy zęby). Rotacyzm czyli tzw. reranie, które charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski [r]. Mowa bezdźwięczna czyli niepoprawna wymowa głosek dźwięcznych oraz niepoprawna wymowa głosek [k], [g], [l]. Znaczną grupę wad wymowy stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią. Polega ona na niemożności wymawiania kilku, kilkunastu dźwięków. Objawia się zniekształceniem głosek, zastępowaniem, bądź ich opuszczaniem, w wyniku czego mowa jest mało zrozumiała.

W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne formy i metody pracy oraz odpowiednio dobrane środki dydaktyczne. Do realizacji zajęć wykorzystywane są następujące metody: obserwacja i pokaz, przekaz słowny, ćwiczenia logopedyczne, gry i zabawy słowne oraz właściwa praca logopedyczna.

 

Script logo