WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW NIEZBĘDNE W KONTAKTACH Z DZIECKIEM Z WADĄ WYMOWY

1. Pamiętajcie aby Wasze wypowiedzi kierowane do dziecka były formułowane poprawnie pod względem gramatycznym. Dziecko uczy się przez powtarzanie.

2. W komunikatach skierowanych do dziecka unikajcie „języka dziecinnego”, przesadnych zdrobnień.

3. Mówcie do dziecka powoli i wyraźnie.

4. Kontrolujcie czy dziecko reaguje na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Jeżeli nie – zgłoście się do specjalisty (przyczyną może być wada słuchu)

5. Zachęcajcie dziecko do naturalnej skłonności do mówienia, dzielenia się przeżyciami. Okazujcie mu w takich wypadkach zainteresowanie, dostrzegajcie uczucia.

6. Słuchajcie uważnie tego co dziecko ma Wam do powiedzenia, zadawajcie dodatkowe pytania.

7. Nigdy nie wyśmiewajcie mowy dziecka, nie porównujcie jej z mową innych dzieci.

8. Opowiadajcie dziecku bajki, czytajcie książeczki, wyjaśniajcie znaczenie słów.

9. Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep podniebienny, wadę zgryzu, przerośnięty język, krótkie wędzidełko, powiększone migdały), koniecznie zapewnijcie mu specjalistyczną opiekę lekarską.

10. Nie stawiajcie dziecku zbyt wysokich wymagań.

11. Bądźcie dla waszego dziecka podporą. Wszystkie ćwiczenia zalecane przez specjalistę wykonujcie razem. Nagradzając dziecko nawet za małe postępy, motywujcie do dalszej pracy. Okazujcie dziecku zrozumienie i miłość.

12. Bawcie się z dzieckiem w wyklaskiwanie i wystukiwanie rytmów, uczcie rozpoznawania dźwięków z otoczenia.

13. Rozwijajcie słownictwo dziecka, zachęcajcie do pełnych wypowiedzi, znajdźcie czas na rozmowę i zabawę z dzieckiem.

14. Gdy pytacie o coś wasze dziecko, poczekajcie cierpliwie na odpowiedź, w trakcie rozmowy z dzieckiem utrzymujcie kontakt wzrokowy.

Script logo