Wizyta amerykańskiego fotografa Czada Evansa Watt’a w SP3

W dniu 09.09.2010 [czwartek] naszą placówkę odwiedził amerykański fotograf Czad Evans Watt, który jeżdżąc po kraju stara się uwiecznić „osoby pochodzenia romskiego, które angażują się w działania aktywizujące społeczność romską i których osobiste losy mogą być dobrym przykładem na złamanie negatywnych antyromskich stereotypów”. Zebrane fotografie zostaną przedstawione na wernisażu „Roma Rising PL”, który jest częścią 30. posiedzenia Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Romów i Osób Wędrujących we Wrocławiu. Pan Watt przeprowadził rozmowy z panią dyrektor Dorotą Ręczkowską i asystentkami romskimi stacjonującymi w naszej szkole i angażującymi się w sprawy Romów panią Ewą Madejczyk oraz panią Dorotą Piontek - Sokołowską, które oczywiście na potrzeby swej wystawy sfotografował.
  • Od lewej: pani Dorota Piontek-Sokołowska, pani dyrektor Dorota Ręczkowska, pan Czad Evans Watt, pani Ewa Madejczy i tłumacz oraz koordynator projektu pan Piotr Bogusławski.

    Od lewej: pani Dorota Piontek-Sokołowska, pani dyrektor Dorota Ręczkowska, pan Czad Evans Watt, pani Ewa Madejczy i tłumacz oraz koordynator projektu pan Piotr Bogusławski.

Script logo