UWAGA - ODBIÓR DZIECI z BUDYNKU B

Szanowni Państwo,
chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji, które otrzymali Państwo w związku z godziną odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. Bardzo ułatwi to pracę nauczycielom, którzy stosunkowo wcześniej przygotują dziecko do wyjścia ze szkoły, aby rodzic/opiekun, nie czekał pod szkołą. Nie ma możliwości, aby każdy uczeń wychodził ze szkoły o różnych godzinach. Proszę o zastosowanie się do ustalonego harmonogramu (podobne zasady obowiązują np. w przedszkolach). Takie rozwiązanie zaoszczędzi  wszystkim niepotrzebnego stresu. Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Script logo