POZOSTAWIONE OKULARY

Pozostawione przez uczniów okulary można odebrać w sekretariacie szkoły zachowując procedury wynikające z obostrzeń.

Script logo