UWAGA! PROSIMY o PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń COVID-19 w kraju przypominamy, aby przy wchodzeniu do budynków placówki po odbiór dzieci OBOWIĄZKOWO dezynfekować ręce płynem i zalecamy także zakładanie maseczek.

DZIĘKUJEMY!!!

Script logo