Projekt "GRAMY w RĘCZNĄ" w SP3

W naszej placówce rozpoczynamy projekt z piłki ręcznej "GRAMY w RĘCZNĄ" prowadzony przez trenera mgr Kazimierza Kachla w ramach zajęć pozalekcyjnych na sali gimnastycznej Budynku A SP3. Zachęcamy wszystkich chętnych z klas II - III do udziału [zapisy w kategorii OPEN, więc pod uwagę brane są wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta Kłodzka].

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, czas trwania projektu od 01 października do 30 grudnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

Script logo