Uroczyste odsłonięcie pomnika plutonowego Emila Czecha

W dniu dzisiejszym miało miejsce niebywałe wydarzenie w przyległym do naszej szkoły Parku Przyjaźni Wojsk Górskich. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika plutonowego Emila Czecha, trębacza 3 Karpackiego Batalionu Saperów, który to dnia 18 maja 1944 podczas trwających walk pod klasztorem na Monte Cassino za nic mając sobie ostrzał przeciwnika i niebezpieczeństwa, odegrał Hejnał Mariacki, dodając otuchy w sercach walczących wówczas rodaków. Ta upamiętniająca postać żołnierza i mieszkańca Kłodzka chwila sprawiła, iż do parku przybyło dziś wielu zaproszonych przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich "Karpatczycy" gości oraz pocztów sztandarowych z Kłodzka i okolic. W uroczystej oprawie oddano hołd samemu bohaterowi oraz wszystkim poległym podczas trwogi 2WŚ "Karpatczykom", odsłonięto pomnik brawurowego trębacza, odegrano Hejnał Mariacki, wysłuchano przemówień przybyłych gości oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.

W apelu wytrwale i z godnością służył poczet z SP3 w składzie:

  1. Kacper Jakimiszyn - chorąży [sztandarowy]
  2. Alicja Czerniak - przyboczna
  3. Maria Anigacz- przyboczna

 

Script logo