Egzamin na kartę rowerową

Zbliża się termin Egzaminu na kartę rowerową. Zasady zdawania na kartę rowerową określają przepisy o ruchu drogowym.

Egzaminy na kartę rowerową przeprowadza się w szkołach podstawowych. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców.

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowych wzorów testów można szukać w Internecie na stronie brd.edu.pl.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 15 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru.

Na egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów i poleceń kierujący rowerem, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • przepisy dotyczące jazdy na hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Wymagane dokumenty (są rozdawane przez nauczyciela techniki)

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć arkusz zaliczeniowy ucznia ubiegającego się o kartę rowerową, do nauczyciela techniki lub sekretariatu szkolnego do dnia 23 maja:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

Egzamin uczniowie będą zdawali na lekcji techniki do 3 czerwca.
Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 75% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 80% zadań praktycznych.

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,
 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,
 • reagowanie na znaki drogowe,
 • zmiana pasa ruchu,
 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,
 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,
 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),
 • hamowanie w polu końcowym.

Część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie kilku dni od przeprowadzenia egzaminu, taka informacje będzie przekazana zainteresowanym uczniom.

Script logo