STYPENDIA!

Komisja stypendialna w szkole Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku przyznała 14 uczniom stypendium za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie osiągnięte w I semestrze 2019/2020 roku.

Uczniowie ci uzyskali średnią ocen od 5,33 do 5,67.

GRATULUJEMY!!!

Script logo