BEZPIECZNE FERIE [10 - 21.02.2020]

Realizując  zadania  szkolnego Programu  Wychowawczo - Profilaktycznego  w okresie poprzedzającym ferie zimowe, pedagodzy zorganizowali dla naszych uczniów zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.
Zaproszeni goście - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku sierż. sztab. Piotr Suchorzyński i asp. Grzegorz Piech oraz dla klas IV - VI nadkom. Dorota Jaworska z funkcjonariuszkami WRD. Omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas  zimowego wypoczynku i potencjalnych zagrożeń w czasie wolnym od zajęć.
Drugim ważnym zagadnieniem poruszonym na zajęciach była profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, które są ulubionym zajęciem większości uczniów. Celem tych zajęć było kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu bezpiecznie, w sposób sprzyjający odpoczynkowi i rozwojowi uczniów.
Wszystkim naszym uczniom życzymy bezpiecznych zimowych ferii, dużo dobrej zabawy, odpoczynku i sprzyjającej pogody.

A.K.

Script logo