Spotkania z kłodzką Policją dla najmłodszych

Nawiązując do Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w SP Nr 3, tradycyjnie na początku roku szkolnego, realizowane są zajęcia profilaktyczne dla najmłodszych. Organizatorem spotkań jest pedagog szkolny Anna Kowalska. We wrześniu odbyło się spotkanie dla pierwszoklasistów, na które zaproszono funkcjonariusza z Wydziału ds. Nieletnich Dorotę Jaworską. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na różne zagrożenia, szczególnie te, związane z bezpieczeństwem w drodze do szkoły oraz w czasie zabaw. Omówiono również niebezpieczeństwa i trudne sytuacje, występujące w życiu codziennym np. kontakty z osobami nieznajomymi, zabawy z psem, zagubienie się czy pozostanie w domu bez opieki dorosłych. Uczniowie bardzo chętnie nawiązywali kontakt z policjantką, opowiadając mnóstwo historyjek i przygód związanych z omawianym tematem. Jednak najważniejszym elementem spotkania, było uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających niebezpieczeństwo i uświadomienie najmłodszych o potencjalnych zagrożeniach. W październiku natomiast gościliśmy w szkole nadkomisarza Wiolettę Martuszewską, st.sierż. Annę Rydzak i aspiranta Andrzeja Małysiaka, którzy przybyli na spotkanie z dziećmi z wychowania przedszkolnego. Największą atrakcją w tym dniu, było zapowiedziane wcześniej, przybycie policyjnej maskotki - Komisarza Lwa. Dzieci uczyły się zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznej jazdy na rowerze, jak bronić się przed atakiem psa oraz jak unikać zagrożeń w kontaktach z nieznajomymi. Komisarz Lew budził jednak największe zainteresowanie najmłodszych. Z tej okazji, dzieci przygotowały dla gości krótki występ i ochoczo zaśpiewały wesołą piosenkę ”Jarzynowy wóz”. Wspólnie z dziećmi zabawili się w kółeczku zaproszeni goście. Było bardzo miło i wesoło. To spotkanie było nie tylko zabawą, ale też dobrą okazją do edukacji w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Spotkanie zakończyło się głośnym podziękowaniem i wręczeniem okazjonalnej laurki.
Opracowała: A. Kowalska
Script logo