Mikołaj w naszej szkole [06.12.2012]

Święty Mikołaj rozesłał swych agentów po całym świecie, kilku z nich w ten magiczny dzień odwiedziło naszą szkołę obdarowując uczniów różnymi wspaniałościami. Każdy dostał to na co zasłużył i nawet obyło się tym razem bez rózgi. Radości było co nie miara. Od klas zerowych i świetlice po klasy szóste, gdzie "tajny Mikołaj" uradował serca uczniów.
Script logo