Klasa III c i II e w Jaskini Niedźwiedziej

24 marca odwiedziliśmy Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie – największą jaskinię Sudetów leżącą w masywie Śnieżnika Kłodzkiego, w której odnaleziono szczątki niedźwiedzia jaskiniowego. Jaskinia ma trzy poziomy-do zwiedzania jest jednak udostępniony środkowy z nich. Najpierw obejrzeliśmy wystawę skał i minerałów. Następnie przeszliśmy przez śluzę chroniącą mikroklimat jaskini do jej wnętrza. Na samym początku przeszliśmy po mostku na Wielką Szczelinę. Następnie obejrzeliśmy dwie kolejne sale - Nad Progiem i Salę Lwa Jaskiniowego, która była w chwili odkrycia całkowicie wypełniona namuliskiem zawierającym kości zwierząt sprzed tysięcy lat. Dalej Korytarzem Kuny i Korytarzem Człowieka Pierwotnego przeszliśmy do Korytarza Mis Martwicowych. Niesamowite wrażenie zrobił na nas Korytarz Stalaktytowy i największa sala w udostępnionej części – Sala Pałacowa. Idąc dalej korytarzem wodnym, powróciliśmy do Korytarza Człowieka Pierwotnego i do śluzy wyjściowej. Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej pozostawiło na nas niezapomniane wrażenie.
Script logo