INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE STRAJKU NAUCZYCIELI - 24.04.2019 r. – 26.04.2019 r. [od Środy do Piątku]

Informujemy Rodziców, że decyzją ZG ZNP w dniach 24.04.2019 r. – 26.04.2019 r. [od Środy do Piątku] w szkole dalej będzie trwała akcja protestacyjna nauczycieli.
W związku z tym w Szkole nie będą odbywać się zaplanowane zajęcia dydaktyczne, ale będą odbywać się zajęcia opiekuńcze, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia opieki uczniom.
O zakończeniu akcji protestacyjnej i rozpoczęciu prawidłowej pracy szkoły zostaniecie Państwo zawiadomieni poprzez umieszczenie informacji na szkolnej stronie internetowej: sp3.klodzko.pl,
i drzwiach wejściowych do placówki.
Script logo