DRODZY RODZICE

DRODZY RODZICE,

Zwracamy się do Was o posłuchanie, ponieważ to nam powierzyliście Wasze dzieci, a my mamy misję uczyć je jak najlepiej. Na pewno macie wiele wątpliwości,  czy postępujemy słusznie wciąż strajkując. Chcemy Was zapewnić, że czynimy wszystko, aby nasz głos był usłyszany. 

Dołożymy starań, aby Wasze dzieci po powrocie do szkoły  nie odczuły konsekwencji naszych decyzji.

Potrzebujemy wiedzieć, że jesteście skłonni nas zrozumieć.

Oto nasze postulaty, jako początek dyskusji o modelu pracy szkoły.

UCZEŃ:

 1. Zmniejszyć ilość treści do zapamiętania na rzecz kształcenia umiejętności;
 2. Zatrudnić w każdej szkole psychologa,logopedę,pedagoga na pełny etat oraz zapewnić opiekę lekarską;
 3. Utworzyć klasy terapeutyczne;
 4. Dofinansować świetlice szkolne i terapeutyczne,biblioteki oraz obszary sportu i rekreacji;
 5. Zrównać szanse nauki między uczniami z dużych miast,małych ośrodków i wsi;
 6. Zmniejszyć liczbę uczniów w klasie do 15-tu;
 7. Zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w trybie 12- miesięcznym, a nie zgodnym z organizacją danej placówki;
 8. Uwspółcześnić kanon lektur szkolnych.

NAUCZYCIEL:

 1. Włączyć nauczycieli – praktyków do decydowania o kierunkach zmian w oświacie;
 2. Wynagradzać nauczycieli godnie za wykonaną pracę;
 3. Ograniczyć biurokrację na rzecz pracy z uczniem;
 4. Przywrócić prawa do emerytury po 30 latach pracy bez względu na wiek;
 5. Zapewnić dobry start młodym nauczycielom;
 6. Stworzyć nowoczesną bazę dydaktyczną oraz wspomagać finansowo rozwój zawodowy nauczycieli;
 7. Wliczyć do pensum przerwy międzylekcyjne do czasu pracy (w tym dyżury);
 8. Przywrócić urlop zdrowotny na starych zasadach.

JAKOŚĆ EDUKACJI:

 1. Poprzedzić reformy w oświacie pilotażem i konsultacją ze środowiskiem nauczycielskim (badania, debata);
 2. Ograniczyć przeładowane programy nauczania;
 3. Odejść od formuły testów egzaminacyjnych po szkole podstawowej (koniec z uczeniem "pod testy");
 4. Dofinansować placówki oświatowe z subwencji rządowych, a odciążyć tym samym samorządy lokalne;
 5. Zlikwidować szkolną biurokrację.

NOWOCZESNA SZKOŁA:

 1. Zapewnić stabilność programową i organizacyjną szkoły bez względu na zmiany władzy;
 2. Powołać Komisję Edukacji Narodowej XXI wieku pod patronatem prezydenta RP lub Polskiej Akademii Nauk;
 3. Zindywidualizować proces nauczania i wychowania;
 4. Zapewnić godne wynagradzanie pracownikom szkolnej administracji i obsługi;
 5. Zredagować treści nauczania i podręczniki wypracowane przez nauczycieli-praktyków;
 6. Stworzyć regulacje prawne wspierające wychowanie uczniów, określające katalog norm, nagród i konsekwencji.
Script logo