Dzień Edukacji Narodowej [14.10.2019]

Uwaga!

 Dzień Edukacji Narodowej, tj. 14 października, jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych ( KN art.74 ).  

W związku z tym tego dnia będą tylko zajęcia opiekuńcze.

Wychowawcy opiekują się swoimi klasami, organizując między godz. 8.00 a 12.30 dowolne zajęcia, np. gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki na temat Dnia Edukacji Narodowej, konkursy, zawody czy wycieczki na terenie miasta. Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy wspomagają wychowawców, zwłaszcza podczas wycieczek. Nauczyciele Świetlicy pracują według planu.

Script logo