Dzieci romskie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku

8.12.br. we Wrocławiu, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Naukowa na temat „Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej”, w której obok przedstawicieli świata nauki, dyrektorów szkół i nauczycieli, uczestniczyły: dyrektor SP nr 3 w Kłodzku Dorota Ręczkowska, asystent ds. edukacji romskiej w „Trójce”, Ewa Madejczyk i nauczyciel wspomagający edukację romską, Dorota Piontek – Sokołowska. Konferencja, której celem było dokonanie analizy obecnego systemu edukacji mniejszości romskiej oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań edukacyjnych i wymiana doświadczeń praktyków, zorganizowana została pod honorowym patronatem Akademickiego Towarzystwa Andargogicznego. Organizatorami byli Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Script logo