Bezpieczne Ferie

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podczas ferii zimowych, zorganizowaliśmy lekcję pokazową p.t. „Bezpieczne ferie”. Do współpracy zaprosiliśmy Straż Miejską z Kłodzka. W dniu 22.01.2010 w sali świetlicy szkolnej odbyła się bardzo ciekawa lekcja dotycząca bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu oraz spędzania przez dzieci czasu wolnego. Strażnik Paweł Wiater przeprowadził z dziećmi pogadankę, podawał przykłady niebezpiecznych zabaw oraz ich skutków. Dzieci odpowiadały także na pytania stawiane przez strażnika, szukały praktycznych rozwiązań w prezentowanych sytuacjach. W części demonstracyjnej zajęć, pracownik Straży Miejskiej pokazał dzieciom jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, np. podczas złamań, wychłodzenia organizmu lub utraty przytomności. Dzieci same mogły poćwiczyć reanimacje na manekinie. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali od strażnika upominki w postaci odblasków i planów lekcji.
Script logo