Bezpieczna Droga Dziecka Do Szkoły

W dniu 29.10.2009 w naszej świetlicy odbył się drużynowy konkurs pt. „Bezpieczna droga dziecka do szkoły”. Konkurs odbywa się corocznie, adresowany jest do uczestników grup świetlicowych i ma na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej znajomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Dodatkową atrakcją podczas rywalizacji drużyn, była inscenizacja przygotowana przez uczniów z kl II i III: dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze, używając przy tym rekwizytów oraz plansz ze znakami drogowymi. Nad całością czuwali nauczyciele świetlicy szkolnej, dyrekcja, pedagog i logopeda, wchodzący także w skład komisji konkursowej. Choć drużyny odpowiadały na trudne pytania, to całe wydarzenie przebiegało w miłej atmosferze. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
Script logo