Życzenia dla 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej od Klasy III H

W dniu 5 maja br. KLASA III H pod opieką wychowawcy klasy i rodzica uczestniczyła w uroczystych obchodach 10 rocznicy powstania 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Po wysłuchaniu uroczystych przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości i obejrzeniu defilady pododdziałów dzieci złożyły na ręce żołnierza laurki z życzeniami oraz symboliczną wiązankę kwiatów dla dowódcy batalionu. Później zwiedzały teren koszar oddając się licznie przygotowanym atrakcjom.

M. Pawlak oraz E. Matusiak

Script logo