Zmiana organizacji ruchu wzdłuż ul. Jana Pawła II

W związku z licznymi prośbami rodziców, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zwrócił się z oficjalnym pismem do Burmistrza Miasta Kłodzka, Pana Michała Piszko z serdeczną prośbą o przeanalizowanie możliwości zmiany organizacji ruchu wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Zmiana ta miałaby polegać na tym, że znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" byłby zastąpiony znakiem B-35 "zakaz postoju".

Script logo