ZERÓWKA PRĘŻNIE DZIAŁA [2016-2017]

Zerówka od września pracuje bardzo prężnie. Oprócz zajęć dydaktycznych dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. Uczniowie zostali pasowani na zerówkowiczów, braliśmy udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka” – wycieczka do Gajowa. Odwiedziliśmy Straż Pożarną w Kłodzku, wykonywaliśmy owocowego jeża, prace plastyczne sprawiają nam wiele radości. 05.12.2016 r. pojechaliśmy w poszukiwaniu Mikołaja do Kopalni Złota, otrzymaliśmy prezenty i spędziliśmy bardzo miło czas. 07.12.2016 zaprosiliśmy do siebie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krosnowic.

 

Script logo