Zebranie Rady Rodziców i Postanowienia na rok szkolny 2017-2018

1) Wybrano Prezydium Rady Rodziców.

2) Informacja z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.09.2017 r.

Na zebraniu Rada Rodziców w dniu 12.09.2017 r. podjęto następujące decyzje:

- składka roczna na komitet rodzicielski  w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 20 zł od dziecka (składka została obniżona  o 10 złotych, ale opłatę wnosi każde dziecko).
Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasy.

- wpłaty z komitetu rodzicielskiego zostaną przeznaczone w 50% do dyspozycji klasy, natomiast  50% tej kwoty zostanie przekazana  na wydatki  związane ze szkoły (w ostatnim roku zostały zakupione szafki do szatni).

- o utrzymaniu obowiązku noszenia mundurków.

- przypomniano o zakazie używania telefonów komórkowych w szkole.

3) Składka na ubezpieczenie Następstw Niebezpiecznych Wypadków [NNW] - termin upływa 30.10.2017 r.

Składka na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 34 zł od dziecka, informacji nt. ustalonych zniżek udzielają skarbnicy w poszczególnych klasach.

4) Warto wspierać radę Rodziców i wpłacać na komitet rodzicielski.

Ważniejsze działania i osiągnięcia Rady Rodziców w ostatnich trzech latach.

- Doprowadzenie (m.in. spotkania z burmistrzem miasta, nadzwyczajne posiedzenie Rady Rodziców z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego szkołę) do szybszego, kompleksowego remontu sali gimnastycznej i sanitariatów;


-   Pozyskanie sponsorów i zakup, przy współudziale środków finansowych szkoły, indywidualnych szafek dla każdego ucznia z budynku „A” (50 modułów) – zaangażowane środki finansowe po stronie Rady Rodziców ponad 17 tyś. zł.;

- Wnioskowanie i lobbowanie za wprowadzeniem pozalekcyjnego, nieodpłatnego nauczania języka niemieckiego w szkole – od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia odbywają się dla chętnych uczniów klas 4-6;

- Przeprowadzanie akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka rzeczy, pozyskanie sponsorów i przygotowanie paczek na Mikołaja dla najuboższych dzieci ze szkoły;

-    Opracowanie i uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców;


- Wprowadzono nowy system wyboru ubezpieczyciela: zapytania ofertowe kierowane są do wszystkich ubezpieczycieli, Rada Rodziców dokonuje wyboru w oparciu o porównawcze zestawienie zbiorcze, sam wybór dokonywany jest na posiedzeniu rady w czerwcu, co pozwala na zachowanie ciągłości ubezpieczeń uczniów;


- Czynny udział w życiu szkoły, między innymi: współorganizowanie dnia dziecka,  okolicznościowych apelach, spotkaniach organizowanych przez szkołę (rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej itp.);

5) Numer konta bankowego dla skarbników klas.

Informuję, że Rada Rodziców pojęła uchwałę o utworzeniu konta bankowego. Istnieje możliwość wpłacenia pieniędzy na komitet rodzicielski u skarbnika klas, bądź osobiście na konto w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
PROSIMY DOKONYWAĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
KŁODZKO PL. CHROBREGO 4

NA KONTO: 77 9523 0001 0000 3362 2000 0001

6) Na zebraniu w dniu 21.09 Rada Rodziców podjęła uchwałę o dofinansowaniu zakupu nowych szafek dla 80 uczniów uczących się w budynku A.

Koszt zakupu 10 modułów wynosi 7400 zł.
Rada Rodziców  zadecydowała jednogłośnie o przekazaniu środków pieniężnych w wysokości 3400 zł ( tj. 50% kwoty ) na zakup szafek.
Zachęcamy tym samy do wpłacania na komitet rodzicielski. Naprawdę warto!

 

Script logo