ZAPRASZAMY na Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej [19.11.2020]

Dnia 19.11.20 (czwartek) na platformie TEAMS odbędzie się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej - online na 7 godzinie lekcyjnej [godzina 13:30].
Chętnych uczniów prosimy zgłaszać przez dziennik elektronicznych do nauczyciela muzyki.
Zgłoszenie odbywa się przez prawnego opiekuna podając imię, nazwisko, klasę oraz informację o treści - Wyrażam zgodę na nagrywanie oraz przetwarzanie wizerunku mojego dziecka............................................. w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły, oraz na jawne ogłoszenie werdyktu Jury z wykorzystaniem imienia i nazwiska mojego dziecka.

[Druki do pobrania w załącznikach].

ZAPISY - do wtorku [17.11.2020] do godziny 18:00.

Uczeń ma prawo do wykonania utworu przy innym akompaniamencie (zakupionym we własnym zakresie) dopuszczalny jest również akompaniament własny. Należy pamiętać, że jury będzie głównie oceniało za wykonanie wokalne (czystość intonacji, frazowanie, ogólny wyraz artystyczny, postawę patriotyczną i znajomość tekstu).
Każdy uczestnik wykonuje tylko 2 zwrotki pieśni z pamięci (maksymalny czas prezentacji 2 minuty).
Uczeń zgłoszony do konkursu będzie mógł się połączyć z zespołu konkurs wokalny, który zostanie umieszczony na TEAMS’ie.

Sugerowane utwory:
1.Przybyli ułani.
2. Pierwsza brygada.
3.Piechota.
4. Rozkwitały pąki białych róż.
5. Wizja szyldwacha.
6.Mazurek Dąbrowskiego.
7.Pierwsza Kadrowa.
8. Bogurodzica.

 

Script logo