Zachowaj Trzeźwy Umysł

Pod tym hasłem po raz trzeci wychodzimy z apelem do sprzedawców lokalnych punktów sprzedaży alkoholu znajdujących się w obrębie naszej szkoły. Akcja profilaktyczna, w której biorą udział uczniowie, jest kontynuacją ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Lojalnym, odpowiedzialnym sprzedawcom, którzy przestrzegają prawa zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wręczamy dyplom z tytułem „Przyjaciela Trzeźwego umysłu” i przypominamy o prawnych konsekwencjach, grożących za złamanie przepisów. W tym roku z uczniami klasy II E, pod opieką pedagoga i koordynatora ds. promocji zdrowia, odwiedziliśmy dwa punkty - sklep „JES -POL” - sp. z.o.o. i „L.ECLERC”. Jako szkoła promująca zdrowie podejmujemy różne działania profilaktyczne, propagujące zdrowy styl życia. Celem akcji jest także podniesienie świadomości uczniów. Chcemy w ten sposób ustrzec naszych wychowanków przed zgubnymi skutkami nałogów i zaprotestować przeciwko sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów. Wychowanie w trzeźwości jest nadrzędnym celem myślącego społeczeństwa. Ta rola spoczywa również na nas pedagogach, którzy czuwają nad godnym rozwojem i przyszłością naszych podopiecznych.
Opracowała:
pedagog szkolny
Anna Kowalska
Script logo