Z prawem na TY

9 marca odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I – III.

Realizując zadania z Programu Profilaktyki, dotyczące dostarczania adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, uczniowie zapoznali się z zagadnieniami praw i obowiązków uczniów oraz konsekwencji nieodpowiedniego zachowania. Tematyka zajęć przedstawiona była w prezentacji multimedialnej pt. "Z prawem na ty", opracowanej przez Magdalenę Ptaszyńską i Anetę Prostko. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie zajęć był pedagog szkolny Anna Kowalska.

Script logo