XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK [Etap Szkolny]

Spotkanie z literaturą zaczyna się czasem wcześniej a niekiedy dopiero, gdy poszukuje się odpowiedniej narracji, by wyrazić siebie. Ot choćby podczas konkursu recytatorskiego. Za nami etap szkolny w XXV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Pegazik nasi uczniowie zaprezentowali wyjątkowo wyrównany wysoki poziom. Ale turniej jest turniejem, wobec powyższego I miejsce zajęła Lila Wyjadłowska, II debiutująca i obiecująca Laura Chryń i III Wiktoria Osicka. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: Nadii Kąkol i Mai Ulanowskiej.

Gratulacje👏

Script logo