XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 01.10.2021 roku w naszej szkole odbędzie się XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Już teraz zapraszamy uczniów klas IV–VI do udziału w Konkursie Mistrz Tabliczki Mnożenia.

I etap (klasowe eliminacje)
- odbędzie się w klasach w dniach 27-28.09.2021 roku
- przystąpią do niego uczniowie klas IVVI
- zadaniem uczniów będzie wykonanie jak największej liczby zadań w sposób poprawny
- zadania konkursowe będą dotyczyć umiejętności wykonywania rachunków pamięciowych i zastosowanie tabliczki mnożenia i dzielenia w zadaniach

II etap
- uczestniczyć w nim będą uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki w pierwszym etapie (po jednej osobie z każdej klasy IVVI)
- odbędzie się 29.09.2021 roku na trzeciej lekcji
- zwycięzcą, czyli mistrzem tabliczki mnożenia zostanie uczeń, który uzyska najwyższy wynik; w konkursie zostaną również wyłonieni wicemistrzowie
- wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplom i ocenę z przedmiotu matematyka, zaś mistrzowie i wicemistrzowie zostaną dodatkowo nagrodzeni upominkami

Script logo