WYPOCZYNEK LETNI w SP3

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. Informujemy, iż tegoroczny Wypoczynek Letni w SP3 będzie odbywał się w następującym porządku:

1 tydzień 25.07-29.07 w godzinach od 9:00 do 15:00

Prowadzący: p. Rafał Pleśniak i p. Marta Gryl-Wołyniak;

2 tydzień 01.09-05.08 w godzinach od 9:00 do 15:00

Prowadzący: p. Rafał Pleśniak i p. Agnieszka Komorowska;;

3 tydzień 08.08-12.08 w godzinach od 9:00 do 15:00

Prowadzący: p. Marta Gryl-Wołyniak i p. Agnieszka Komorowska.

Każdego dnia, dzieci spotykają się z wychowawcami w czytelni szkolnej.

Prosimy, aby w każdy poniedziałek dziecko zgłosiło się z rodzicem/opiekunem prawnym w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji.

Uczestnictwo w zajęciach jest BEZPŁATNE!

Script logo