WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KŁODZKU w RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ w POLSCE NA LATA 2014-2020

1. Opłata ubezpieczenia szkolnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Zadanie realizowane będzie w okresie IX-X 2016 roku.

2. Organizacja Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „ Śladami Papuszy” .

Zadanie realizowane będzie w okresie X-XI 2016 roku.

Script logo