Wskazówki szkolnego logopedy dla rodziców i opiekunów naszych uczniów

1. Zwróć uwagę na poprawność własnej wymowy w kontakcie z dziećmi.
2. Jeśli dziecko ma wadę wymowy lub opóźniony rozwój mowy wspomagaj terapię logopedyczną.
3. Wykorzystaj do powtórzeń przez dziecko poprawną formę szeregu głoskowego.
4 Wzbogacaj słownik dziecka poprzez różne działania na lekcjach .
5 Zachęcaj dziecko do wypowiedzi w formie zdań; pojedynczych lub złożonych wg potrzeb.
6. Stawiaj dziecku pytania –mobilizuj je do wypowiedzi-szczególnie dzieci o z niepłynnością mowy.
7. Rozwijaj u dziecka sprawność motoryki dużej.
8. Prowadź ćwiczenia poprawiające sprawność manualną .
9. Upewnij rodziców, by wykazywali cierpliwość w oczekiwaniu na pozytywne wyniki pracy korekcyjnej każde dziecko ma swój indywidualny tok rozwoju .
Opracowała Renata Niesłuchowska
Script logo