UWAGA - Zdalne nauczanie w SP3 2021-2022

Dzień dobry!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia lekcyjne będą odbywały się zdalnie poprzez platformę TEAMS.
W trybie stacjonarnym na terenie szkoły będą odbywały się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
W klasach I – III na pisemny wniosek rodziców ucznia, któremu nie są oni w stanie zapewnić opieki, dyrektor szkoły może zorganizować opiekę umożliwiającą realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wniosek do dyrektora szkoły należy składać w sekretariacie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.

Świetlica szkolna w tym okresie funkcjonuje normalnie, wg ustalonego planu godzin.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku

Script logo