UWAGA - Zdalne nauczanie od 21 do 30.01.2022

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku informuje, że po konsultacji w dniu 18.01.2022 r. z Kuratorium Oświaty, Organem Prowadzącym, Radą Pedagogiczną oraz prezydium Rady Rodziców, została podjęta decyzja o przejściu na nauczanie zdalne wszystkich uczniów szkoły od 21.01.2022 r. do 30.01.2022r. Przyczyną wprowadzenia nauki zdalnej jest bardzo duża liczba klas przebywających na kwarantannie, braki kadrowe wynikające ze zwiększającej się ilości osób zakażonych Covid-19. Jednocześnie informujemy, że na pisemny wniosek rodzica będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów klas I - III. W tych dniach nie będą wydawane obiady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrekcja Szkoły

 

 

Script logo