UWAGA - ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY RODZICÓW i OSÓB POSTRONNYCH!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego - BRAVO -
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadzam do dnia 30 listopada 2022 r.

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY RODZICÓW i OSÓB POSTRONNYCH!

Wyjątkiem są zebrania i konsultacje, które były ustalone w Kalendarzu roku szkolnego 2022/2023 oraz indywidualne, umówione wcześniej, spotkania, na które wydał zgodę Dyrektor szkoły.

Script logo