UWAGA - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE w SP3

Szanowni Rodzice - w związku z bardzo dużym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie miasta Kłodzka, po konsultacjach z organem prowadzącym,  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w klasach I - III, planowane są od  dnia 01.06.2020 r. z zachowaniem zasad zawartych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  4 maja 2020 r. dla przedszkoli, szkół,  oddziałów przedszkolnych w szkole i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Script logo