UWAGA - Nieobecność dziecka na obiedzie!

Drodzy Rodzice!

Mając na względzie to, że pragniemy uniknąć marnotrawienia żywności, Dyrektor Szkoły przypomina Państwu o obowiązku zgłaszania nieobecności dziecka w Stołówce Szkolnej w przypadku:

- nieobecności ucznia w szkole;

- uczestnictwa w wycieczce szkolnej;

- w każdej  innej sytuacji, gdy uczeń nie będzie korzystał z obiadu.

Obowiązek zgłaszania nieobecności, wynikający z zawartej umowy, spoczywa na Państwu. W Państwa przypadku przekłada to się na sferę finansową, a nam pozwoli odpowiednio zmniejszyć liczbę porcji przygotowanego posiłku w danym dniu.

Script logo