UWAGA! - PARKING przy SZKOLE

Ze względu na trwający remont ulicy Jana Pawła II dojazd do szkoły jest utrudniony.

Dowożąc dzieci do szkoły, można skorzystać z parkingu przy budynku B szkoły [na krótki czas postojowy].

Script logo