UWAGA! - 8 LISTOPADA 2019

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie !

W dniu 08.11.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5 ust. 1 i 4 Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

W związku z powyższym w dniu 08 LISTOPADA 2019 r.
obiady nie będą wydawane.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom pozostającym w Świetlicy Szkolnej, odpowiednio zwiększonej porcji drugiego śniadania.

Kwota ustalona do zapłaty za miesiąc listopad 2019 roku (18 dni)  wynosi
81 zł 00 gr, płatne do 10.11.2019 r.

Script logo